Informace k formuláři s rozúčtování tepla a vody

Formulář zahrnuje všechny nuance různých podmínek a požadavků zákazníků nasbírané za 25 let praktických zkušeností.

Z tohoto vyplývá, že některé parametry nebo údaje nemusí být některými zákazníky používány, proto nemusí být správně vyplněny nebo nemusí být vyplněny vůbec. Reklamace nepoužívaných údajů jsou bezpředmětné. Zákazník za správnost nepoužívaných údajů neplatí.

Vlastní rozúčtování je přílohou periodického vyúčtování nákladů a služeb za bytové nebo nebytové jednotky zákazníků.

Každý vlastník/uživatel bytu/nebytu, kterému je rozúčtování provedeno, je považován za kvalifikovaného ve znalostech pravidel a zásad přijatých jeho Společenstvím, Družstvem atp. Na základě těchto norem vlastníků a jejich zástupců jsou rozúčtování prováděna.,

Reklamace je možno podávat přímo naší společnosti nebo prostřednictvím Vlastníka nebo jeho oprávněného zástupce – správce.

Každý vlastník/uživatel je oprávněn se dotazovat u naší společnosti. Základní a běžné informace jsou poskytovány zdarma. Odborné konzultace a individuální postupy jsou za dohodnutou úplatu.

Vzhledem k soustavně se měnící legislativě mohou být některé pojmy zastaralé, což však není na závadu rozúčtování, které je matematickou záležitostí. Rozúčtování používá matematické postupy na úrovni základní školy. Předkladatel rozúčtování nesupluje výuku těchto postupů.

Problematika rozúčtování je pravidelně školena sdružením ARTAV, Svazem bytových družstev a mnoha dalšími organizacemi.